Zarząd Towarzystwa Społeczno - Gospodarczego CANVA - organu prowadzącego zespół szkół niepublicznych Centrum Edukacyjne CANVA w Poznaniu informuje, że szkoły zostały wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informujemy Absolwentów:

  • Liceum Ogólnokształcącego CANVA w Poznaniu
  • Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego CANVA w Poznaniu
  • Policelanego Studium Informatycznego CANVA w Poznaniu

że:
- duplikaty świadectw ukończenia szkoły lub świadectw dojrzałości do 31.12.2013 r. można uzyskać w siedzibie szkół w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, a od 1.01.2014 w Kuratorium Oświaty w Poznaniu -http://www.ko.poznan.pl
- deklaracje maturalne oraz deklaracje na egzamin zawodowy (zdawanie egzaminów po raz pierwszy i poprawianie wyników egzaminów) składać należy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu - http://www.oke.poznan.pl