Zarząd Towarzystwa Społeczno - Gospodarczego CANVA - organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Z. Kiedacza w Luboniu k/ Poznania informuje, że z dniem 31 sierpnia 2011 r. szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych i tym samym zakończyła działalność.

Jednocześnie informujemy Absolwentów LO, że:
- duplikaty świadectw ukończenia szkoły lub świadectw dojrzałości można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Poznaniu - http://www.ko.poznan.pl
- deklaracje maturalne (zdawanie egzaminu maturalnego po raz pierwszy i poprawianie wyników egzaminu maturalnego) składa się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu -  http://www.oke.poznan.pl